Posted in: กันซึมดาดฟ้า

ระบบกันซึมของอาคารทำงานอย่างไร​

ระบบกันซึมภายในอาคารคือแนวกั้นน้ำของอาคารเพื่อป้องกันการรั่วซึม บนพื้นผิวของโครงสร้าง ชั้นใต้ดิน หลังคา ผนัง เฉลียง ดาดฟ้า ระเบียง ห้องน้ำ ห้องครัว แท็งค์น้ำและสระว่ายน้ำ

ประเภทของระบบกันซึมสำหรับอาคาร
วัสตุซีเมนต์ วัสดุบิทูเมนต์ เมมเบรนชนิดกันน้ำ และ โพลี่ยูรีเทน คือวัสดุทั่วไปที่นำมาทำระบบกันซึมในอาคาร

วัสตุซีเมนต์: คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำระบบกันซึมในการก่อสร้าง วัสดุสามารถหาได้ง่ายจากร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป ง่ายต่อการผสมและใช้งาน โดยปกติมักใช้ในงานภายในอาคารที่ไม่ถูกแสงแดดและสภาพอากาศ เช่น

  • บ่อน้ำดี
  • บ่อน้ำเสีย
  • สะพาน
  • เขื่อน
  • รถไฟและรถไฟใต้ดิน
  • คลังสินค้าและอู่ต่อเรือ
  • ประตูและผนังกั้นน้ำ
  • ลานจอดรถ
  • อุโมงค์
  •  

เมมเบรนชนิดกันน้ำ: คือการเคลือบผิวแบบบาง โดยทั่วไปจะเป็นการเคลือบ 2 ชั้น การเคลือบรองพื้นและการเคลือบบนผิว โดยจะเป็นแบบสเปรย์ ลูกกลิ้งหรือเกรียง ระบบกันซึมประเภทนี้สามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าประเภทซีเมนต์

บีทูเมนต์ชนิดเคลือบ: คือการเคลือบด้วยยางพารา มีความยืดหยุ่นพอๆกันวัสดุประเภทการเคลือบของเหลวเกรดโพลิเมอร์ เช่นเดียวกับการเสริมเส้นใย

บีทูเมนต์เมมเบรน: วัสดุประเภทนี้ได้รับความนิยมใช้งานบริเวณหลังคาที่มีความลาดชันน้อยเพราะว่าคุณภาพของวัสดุที่ถูกเคลือบด้วยเยื่อและมีความสามารถในการยึดเกาะภายในตัวเอง

ประเภทโพลี่ยูรีเทนเมมเบรนชนิดน้ำ เป็นวัสดุที่มีราคาสูง สามารถใช้งานกับหลังคาแบบแบนและต้องถูกสภาพอากาศภายนอก เพราะสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่า แต่ต้องระมัดระวังเรื่องการประเมินความชื้นของคอนกรีต

หลักการของระบบกันซึม
ปัญหาจะถูกแก้ไขได้ด้วยการออกแบบระบบกันซึมที่ดี
ระบายน้ำออกจากอาคารได้รวดเร็ว: ถ้าคุณสามารถระบายน้ำออกจากตัวอาคารไดอย่างรวดเร็ว โอกาสที่น้ำจะขังและรั่วซึมเข้าโครงสร้างอาคารจะน้อยลง การเพิ่มพื้นเอียงที่ที่สามารถทำได้ ความเร็วในการการระบายน้ำออกจากอาคารก็จะเพิ่มสูงขึ้น

การรั่วของน้ำ: 90% ของน้ำที่รั่วซึมมักมาจากรอยต่อ เช่น รอยต่อระหว่างกันสาด ในระบบอาคารที่ซับซ้อนในทุกวันนี้ เป็นงานของผู้รับเหมา ไม่ใช่นักออกแบบอาคาร ในสภาพแวดล้อมนี้ การเข้าใจทุกซอกทุกมุมของอาคารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสถาปนิกหรือนักออกแบบอาคารอย่างละเอียด เพื่อป้องกันปัญหา

การติดตั้งที่ผิดพลาด: การรั่วซึมของน้ำมักมีสาเหตุหลักมาจากการติดตั้งที่ผิดพลาด เมื่อการออกแบบไม่ได้ผิด ความผิดพลาดเหล่านี้รวมถึงในการเตรียมพื้นผิว ความผิดพลาดในการพิจารณาความร้อนการใช้ไพรเมอร์อย่างไม่เหมาะสม การเคลื่อนไหวของโครงสร้างของลมและ ข้อผิดพลาดอื่นๆของผู้ทำงานเช่นไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม การเลือกผลิตภัณฑ์และระบบที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพื่อให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่ทนทานและน้ำผ่านไม่ได้ คอนกรีตสามารถมีอายุการใช้งานที่เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจไม่เหมือนกัน แม้ว่าเอกสารข้อมูลส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนกัน การกันน้ำอาจมีค่าน้อยกว่า 1% ของงบประมาณทั้งหมดของอาคาร แต่ 75% ของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์กันซึมที่ไม่ถูกต้องและความทนทานในระยะสั้น