Posted in: อุปกรณ์เครื่องมือช่างไฟฟ้า

ทำไมระบบ Tracking ไม่สามารถช่วยในการจัดการการกระจายเครื่องมือช่าง​

นอกเหนือจากเครื่องมือที่ทางบริษัทแจกจ่ายให้กับคนงานในแต่ละช็อบแล้ว ทางแผนกเองยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างส่วนกลางซึ่งคนงานสามารถเบิกเพื่อนำไปใช้ที่ไซต์งาน ซึ่งทางแผนกติดตามเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยมือ โดยการติดบอร์ดขนาดใหญ่ในห้องควบคุมวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นห้องที่วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดของเราเข้าและออก ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราได้รับจากการสั่งซื้อหรือที่คนงานเบิกออกไปใช้ ซึ่งบอร์ดเองช่วยให้เราสามารถติดตามบุคคลและวันเวลาที่เครื่องมือถูกนำออกและส่งคืน ช่วยให้พวกเราสามารถควบคุมการเข้า-ออกเครื่องมือได้ง่าย ตัวบอร์ดติดอยู่ในที่แจ้งซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เรายังมีบันทึกการเบิกสำหรับเครื่องมือขนาดเล็ก เช่น drain snake และเครื่องมืออื่นๆในทำนองเดียวกัน ซึ่งบันทึกชื่อของลูกจ้าง เครื่องมือที่ถูกเบิกและช่องกรอกในตอนที่เบิกและคืนเครื่องมือ ซึ่งทั้งสองส่วนจัดการโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนกลางของเรา โดยที่เราใช้คอมพิวเตอร์ในระบบงานและคำสั่งผลิตทั้งหมด ยกเว้นการจัดการกระจายเครื่องมือซึ่งเราทำด้วยมืออยู่

การจัดการกระแสการนำเข้าและนำออกของเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพนั้นทำให้บริษัท หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่แผนก MCR พบกับความท้าทายหลายประการ ประการแรกคือการที่ลูกจ้างเบิกเครื่องมือออกนำไปใช้ที่ไซต์งาน เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ลืมคืนเครื่องมือ และนำเครื่องมือดังกล่าวติดรถกลับบ้าน ทำให้วันถัดมาเราต้องแจ้งลูกจ้างคนนั้นว่า “คุณยังไม่ได้คืนอุปกรณ์นะ คุณจำเป็นต้องคืนให้เรา เพราะมีคนอื่นต้องการใช้” ความท้าทายอีกประการเกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอุปกรณ์ที่นำเสนอ แสดงให้เห็นถึงจำนวนสิ่งความสะดวกและจำนวนงานของแต่ละแผนก เป็นงานอันแสนทรหดในการติดตามเครื่องมือทุกตัว นอกจากนั้นยังมีปัจจัยด้านต้นทุนเข้ามาเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเครื่องมือใหม่อันทันสมัยที่ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มีความท้าทายเกิดขึ้นอยู่เสมอเพียงเพราะมีเงินจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นเรายังจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ดีกับทีมงานของเราเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้ว่าถ้าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเครื่องมือ พวกเขาต้องทำการแจ้งให้เราทราบ ซึ่งเราจะได้นำเครื่องมือดังกล่าวกลับมาตรวจสอบเพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าเครื่องมือดังกล่าวจะต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ก็ตาม

 

ความต้องการเครื่องมือของแผนกนั้นครอบคลุมช่างทุกคนในทุกภาคส่วนของบริษัท ตัวอย่างเช่น คนงานในช็อบงานไม้นั้นใช้เลื่อยพกพาแทบจะทุกวัน เมื่อเหล่าคนงานมายังไซต์งาน พวกเขามักจะใช้สว่านและเลื่อยแบตเตอรี่ แผนกประปาเองใช้ของอย่างงูเหล็กเป็นประจำทุกวัน ภายในพื้นที่ของบริษัท เราพบปัญหาท่อโถส้วม อ่างล้างและท่อระบายน้ำอุดตันทุกวัน ดังนั้น พวกเราจึงต้องใช้ของแหย่อยู่เป็นประจำ แผนกพื้นนั้นใช้เครื่องมือไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องมืออื่นๆในลักษณะเดียวกัน เรามีเครื่องมือหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่นเครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็กที่เราจัดสรรให้กับช่าง 250 คน ซึ่งรวมทั้งเลื่อยวงเดือนแก่ช่างไม้และสว่านไร้สายกับพนักงานใหม่ทุกคน ซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นแทบจะถือว่าเป็นของพื้นฐานในทุกวันนี้ กลยุทธ์ของแผนกในการให้พนักงานมีเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานตั้งแต่วันแรกของการทำงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวรวมทั้ง การทำให้หัวหน้างานสามารถติดตามเครื่องมือช่างของทางแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานมาทำงาน เราบอกพวกเขาว่าไม่ให้นำเครื่องมือส่วนตัวรวมทั้งเครื่องเชื่อมมาใช้ เพราะเราไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายของเครื่องมือส่วนตัวของพนักงานที่เกิดระหว่างการทำงานได้ เมื่อมีการจ้างพนักงานใหม่เกิดขึ้น เราทำการจัดชุดอุปกรณ์ให้พนักงานคนดังกล่าวซึ่งขึ้นอยู่กับแผนกที่เขาเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทั่วไปหรือเครื่องมือช่างก็ตาม จากนั้นพนักงานท่านนั้นจะเซ็นรับเครื่องมือจากทางเรา เมื่อกิจกรรมและการปฏิบัติการในส่วนต่างๆของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง คำบรรยายลักษณะงานของพนักงานที่ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือก็เปลี่ยนแปลง และเครื่องมือที่พนักงานใช้เองนั้นต้องตามให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนไป หากพนักงานต้องการเครื่องมือบางตัวที่ทางเรามิได้แจกจ่ายให้ เขาจะไปหาหัวหน้างานเพื่อขอความเห็นชอบ จากนั้นเราจะสั่งเครื่องมือดังกล่าวให้เขาและเพิ่มลงในรายการเครื่องมือ เมื่อพนักงานคนดังกล่าวลาออกจากงาน เขาจะคืนเครื่องมือให้กับเรา

 

ปัญหา

 

– ปัญหาในการติดตามเครื่องมือต่อไปนี้ที่ทำให้การปฏิบัติงานของคุณช้าลง

– ใบประกาศหมดอายุ

– การซ่อมบำรุงที่ขาดช่วง

– การส่งคืนเครื่องมือที่เสียและตรวจไม่พบปัญหาจนกระทั่งการใช้ครั้งถัดไป

– ทรัพย์สินสูญหายในขณะที่ลงบันทึกว่าคืนแล้ว

– การติดตามที่ไม่ถูกต้องแม่นยำทำให้เกิดการโต้เถียงที่ไม่น่าเกิดขึ้นระหว่างช่างและผู้จัดการ

 

ปัญหาเหล่านี้ทำให้คุณเสียเงิน ไม่ว่าจะเป็นค่าปรับ เสียเวลาหรือจัดซื้อเครื่องมือซ้ำซ้อน คุณพบเจอกับปัญหาเหล่านี้บ่อยแค่ไหนกัน ทุกสัปดาห์ ทุกวัน หรือทุกชั่วโมง?

 

การจัดการเครื่องมือและ/หรืออุปกรณ์สิ้นเปลืองนับร้อยๆชิ้นในหลายไซต์งานไม่ใช่เรื่องง่าย ระบบมากมายที่ใช้จริงในทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากระดานไวท์บอร์ด ตู้เก็บเอกสารหรืออาจจะเป็น spread sheet

 

การทำงานโดยใช้ระบบจัดการทรัพย์สินนั้นเป็นหนทางก้าวไปสู่ยุคดิจิตอลของผลิตภาพของไทย ให้คุณมีส่วนร่วมกับที่ปรึกษาการจัดการทรัพย์สินในไซต์งานและสำนักงานของคุณและสร้างแนวทางแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ความต้องการในการจัดการทรัพย์สินของคุณ ทำให้คุณมีเวลาในการดูแลธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการให้มากยิ่งขึ้น

 

ระบบจัดการทรัพย์สินคืออะไร

ระบบจัดการทรัพย์สินช่วยทำให้คุณสามารถเห็นว่าคุณมีเครื่องมือใดคงคลัง แล้วตอนนี้เครื่องมือเหล่านี้อยู่ที่ใด ใครเป็นผู้ใช้งานเครื่องมือเหล่านี้และต้องซ่อมบำรุงเมื่อไหร่ ด้วยข้อมูลอันสำคัญที่ปลายนิ้วของคุณ คุณสามารถจัดการทรัพย์สินของคุณให้อยู่ในจุดที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้คุณติดตามงานและสร้างผลกำไร

 

แล้วระบบจัดการทรัพย์สินทำงานอย่างไร

ระบบจัดการทรัพย์สินครบวงจร (บริการ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์) ช่วยตอบคำถามที่ว่า “ของของฉันอยู่ไหน” และ “ใครต้องรับผิดชอบ” ที่ปรึกษาภาคสนามที่ฝึกมาเป็นพิเศษของเราจะไปยังไซต์งานของคุณเพื่อรังสรรค์และนำคำตอบที่เหมาะสมกับความต้องการในการจัดการทรัพย์สินของคุณ องค์ประกอบของระบบดังกล่าวประกอบด้วย

 

ฮาร์ดแวร์: barcode และ RFID tags

ซอฟต์แวร์: cloud-based และแอปสมาร์ทโฟนฟรี (iOS และ Android)

บริการ: การให้คำปรึกษานอกสถานที่, จัดหมวดหมู่ทรัพย์สิน, การอบรมนอกสถานที่, การอัพโหลดข้อมูล, ฝ่ายบริการลูกค้า

 

แล้วติดตามอะไรบ้าง

ระบบดังกล่าวออกแบบมาให้จัดการเครื่องมือ วัสดุสิ้นเปลืองและทรัพย์สินทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อหรือผู้ผลิตใดก็ตามและยังสามารถทำได้มากกว่าแค่การจัดประเภทเครื่องมือและสินค้าคงคลังจริง

 

สินค้าคงคลังขั้นต่ำ / วัสดุสิ้นเปลืองสูงสุด

ตารางบริการบำรุงรักษา

วันคืนอุปกรณ์เช่า

การฝึกฝนลูกจ้างและประกาศนียบัตร

อุปกรณ์ติดตามที่ปลอดภัย

ติดตามของมีค่า

การจัดสรรค่าใช้จ่ายของไซต์งาน

 

 “บริษัทเราดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เราใช้แต่เอกสารในการติดตามเครื่องมือ ผมเป็นคนหัวเก่า ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับระบบดังกล่าวนัก เอาจริงๆแล้ว ความกังวลทั้งหมดของผมนั้นหมดไป ระบบนี่ใช้งานง่ายมาก ไม่ต้องใช้เอกสารติดตามเครื่องมืออีกต่อไป ผมไม่ต้องจำแล้วว่าเครื่องมืออะไรอยู่ตรงไหนและใครนำเครื่องมือไปใช้โดยไม่โทรแจ้งผม ผู้ดูแลทั้งหมดต่างใช้ระบบอย่างสบายใจ ผมดีใจมากที่เจ้าของบริษัทของเราลงทุนในเวลาและเงินในสุดยอดระบบนี้”

ผู้จัดการคลังสินค้า

 

อีกหนึ่งบริษัทของไทยที่เปลี่ยนจากการใช้การติดตามเครื่องมือด้วยมือเป็นระบบจัดการทรัพย์สิน

เที่ยวฟิลิปปินส์ สถาน ที่ ท่องเที่ยว ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแห่งหมู่เกาะถึง 7,641
เกาะประกอบด้วยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หลัก 3 พิ้นที่ โดยใช้วิธีแบ่งจากขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรได้แก่ เกาะลูซอน เกาะวิซายัส

ออกแบบตกแต่งภายในให้บริการรับตกแต่งภายใน และออกแบบตกแต่งภายในอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นรับ ออกแบบบ้าน หรือ รับออกแบบตกแต่งภายในคอนโด , ตกแต่งภายในห้องนอน, ออกแบบห้องครัว, รับทำเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน แบบครบวงจร

บริษัทออกแบบงานระบบ m&eงานบริหารโครงการ พร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในสายงานออกแบบ Renovate อาคารพาณิชย์ วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ออกแบบระบบไฟฟ้า ปรับปรุง อาคาร มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ระบบห้องประชุมรับติดตั้งระบบห้องประชุม อุปกรณ์ Vdo Conference ราคา ประหยัด อุปกรณ์ห้องประชุม อุปกรณ์ประชุมทางไกล กล้องประชุมทางไกล กล้องประชุมทางไกล ระบบเสียงห้องประชุม จอห้องประชุม เครื่องเสียงไมค์คอนเฟอร์เรนซ์ ไมโครโฟนไร้สาย แบบครบวงจร และบริการติดตั้งระบบห้อง War Room ระบบห้องประชุม ระบบ Conference ระบบไฟเวที