Posted in: อุปกรณ์เครื่องมือช่างไฟฟ้า

ทำไมระบบ Tracking ไม่สามารถช่วยในการจัดการการกระจายเครื่องมือช่าง​

นอกเหนือจากเครื่องมือที่ทางบริษัทแจกจ่ายให้กับคนงานในแต่ละช็อบแล้ว ทางแผนกเองยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่างส่วนกลางซึ่งคนงานสามารถเบิกเพื่อนำไปใช้ที่ไซต์งาน ซึ่งทางแผนกติดตามเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยมือ โดยการติดบอร์ดขนาดใหญ่ในห้องควบคุมวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นห้องที่วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดของเราเข้าและออก ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราได้รับจากการสั่งซื้อหรือที่คนงานเบิกออกไปใช้ ซึ่งบอร์ดเองช่วยให้เราสามารถติดตามบุคคลและวันเวลาที่เครื่องมือถูกนำออกและส่งคืน

Read More "ทำไมระบบ Tracking ไม่สามารถช่วยในการจัดการการกระจายเครื่องมือช่าง​"